Gizlilik Politikası

             GİZLİLİK POLİTİKASI


MUBADELECİ BARTER, "Portal"ından Kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamdan
iletilen kişisel bilgileri, Üyeleri ile yaptığı "MUBADELECİ BARTER Üyelik Sözleşmesi" ile
belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Sistemle ilgili
sorunların tanımlanması ve "Portal"da çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi
için,MUBADELECİ BARTER, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu
kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı
demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.
 
Üyelik veya "Portal" üzerindeki çeşitli form ve oylamaların doldurulması suretiyle
kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soyisim, firma bilgileri,
telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) MUBADELECİ BARTER' ya
vermeleri gerekmektedir.

MUBADELECİ BARTER, MUBADELECİ BARTER Üyelik Sözleşmesi ile
belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri MUBADELECİ BARTER veya
işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla
kullanabilir. 

Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de
kullanılabilir.

MUBADELECİ BARTER tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından
sağlanan bilgiler veya MUBADELECİ BARTER "portal"ı üzerinden yapılan işlemlerle ilgili
bilgiler; MUBADELECİ BARTER ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, "MUBADELECİ BARTER
Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, kullanıcının kimliği
ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar
araştırmalarında kullanılabilir.

MUBADELECİ BARTER "Portal"ı dâhilinde başka sitelere link verebilir.

MUBADELECİ BARTER, link
vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir
sorumluluk taşımamaktadır. Kişisel bilgileriniz; kişi isim-soyisim, firma bilgileri, adresi,
telefon numarası, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi
içermektedir.
MUBADELECİ BARTER işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerinizden
herhangi birini MUBADELECİ BARTER' nun işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü
kişilere açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda MUBADELECİ BARTER,

işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere
açıklayabilir.Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;
Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite
tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara
uymak;

 MUBADELECİ BARTER'in kullanıcılarla akdettiği "MUBADELECİ BARTER Üyelik Sözleşmesi"'nin ve
diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak
amacıyla;

  Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya
soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi; Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu
hallerdir.

MUBADELECİ BARTER, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama
yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin
tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz
kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve
gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

MUBADELECİ BARTER, kullanıcılar ve kullanıcıların "Portal"ı kullanımı hakkındaki bilgileri
teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen
teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet
sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır.
Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak
İnternet'in kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, "Portal"ı kaç kişinin
kullandığını, bir kişinin "Portal"ı hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar
kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel
tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine
yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya
başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu
başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak
kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının
gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

MUBADELECİ BARTER, tarafından "Portal" dâhilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap
veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, MUBADELECİ BARTER ve işbirliği içindeki kişiler tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistikî analiz yapmak
ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır.

MUBADELECİ BARTER, işbu "Gizlilik
Politikası" hükümlerini dilediği zaman "Portal"da yayınlamak suretiyle değiştirebilir.


MUBADELECİ BARTER'nun değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri "portal"da yayınlandığı
tarihte yürürlülük kazanır.